Roheline Tallinn

Tallinn valiti Euroopa Roheliseks Pealinnaks 2023. Lubame, et viime väärikalt ellu Euroopa Rohelise pealinna kontseptsiooni.  Arvestame nii inimese kui ka loodusega. Tahame, et igaühel oleks mõnus linnakeskkonnas viibida ja liigelda!

Meie eesmärk

Linnapea Mihhail Kõlvarti pöördumine

Mugav liiklemine

Mõnus kulgemine ühistranspordiga ja kergliiklusvahendiga, jala või autoga!

Roheluses ajalooline pealinn

Kaasaegne linnaruum arvestab kõigi liiklejatega ning on atraktiivne nii meie elanikele kui ka külalistele!

Turvaline ja kaasav Tallinn

Tallinn peab olema uute lahenduste ja mõtete eestvedaja! Linnaelanike panus linna arengusse on oodatud ja soositud!

Ettevõtlus ja turism

Tallinn on Eesti majandusmootor, kus peavad ettevõtetel olema võimalused arenguks ning elanikel konkurentsivõimelised töötasud!

Jäätmemajandus ja energeetika

Tallinn on roheline nii sõnades kui ka tegudes, nii väljast kui ka seest. Vaata, mida selleks teeme!